Få juridisk bistand til best pris

Frogner advokatkontor kan tilby svært gunstige priser til både bedrifter og privatpersoner. Proff bistand - til rett pris. Se mer under tjenester.

 

Er rettshjelp nødvendig, vil bistand i mange saker være dekket av ulike forsikringsordninger. Dette gjelder eksempelvis eiendomstvister, biltvister, båttvister, personskadesaker et cetera. Normalt dekker forsikringsselskapet circa kroner 100.000, mot en egenandel på circa 20 prosent.

 

Dertil vil bistand i mange saker være dekket av den statlige rettshjelpordningen. Graden av dekning vil i noen saker være avhengig av inntekt og formue. I andre saker foreligger det ikke behovsprøving.

 

Advokatfirmaet undersøker gjerne muligheten for rettshjelpdekning både hos forsikringsselskap og staten.

 

Etter å ha vunnet frem hos domstol eller forvaltningsorgan, må motparten i tillegg normalt erstatte nødvendige saksomkostninger.

 

Å avklare om det foreligger behov for juridisk bistand, trenger ikke å koste noe. 

 

Ta gjerne kontakt i dag, for en hyggelig prat. 

 

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

 

Velkommen!

 

 

FROGNER ADVOKATKONTOR

 

"FOR NÆRINGSLIVET - OG FOLK FLEST"

 

 

 Stikkord: Frogner Law Firm